Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vědách
Monografie
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    Horniny ve vědách o Zemi
    Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II
    Regionalizace v geologických vědách
    Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II
    Sborník příspěvků z X. mezinárodního kolokvia o regionálncíh vědách.
    Stav poznania vo výskume v hydrologických vedách. Zborník recenzovaných príspevkov konferencie
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Článek
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Program UNESCO ve vědách o Zemi
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionalizace v geologických vědách
    Spojené a rozpojené nádoby. (Esej o Boženě Němcové, prostorech vzdělanosti a přírodních vědách)
    Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika)
    Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách