Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vědecký
Monografie
    Současný vědecký výzkum v Krkonoších - Výběr toho nejzajímavějšího
Článek
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru