Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    VRŠANY
Monografie
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Článek
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Výstavba lomu Vršany a nové pohledy na využití uhlí