Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variscidách
Článek
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    Paleozoikum a kulmská facie ve variscidách a v altaidách
    Postavení karvinského bloku Hornoslezské pánve ve variscidách a jeho tektonická stavba
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vznik mořských pánví v evropských variscidách