Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Variskou
Článek
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi