Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Veřejné
Monografie
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
    Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
Článek
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    E-government a reforma veřejné správy v ČR
    Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě