Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vedeckej
Monografie
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie