Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vedrovice
Článek
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    C and N stable isotopes in a set of 17 skeletons from the Vedrovice cemetery
    Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)