Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Velkolom
Monografie
    Monitoring of atmospheric deposition in the Koněprusy area and geochemical research of selected elements in monitoring net (monitoring 2003). Report on research to contract with the Velkolom Čertovy schody, a. s., for 2003
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
Článek
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag). [Facies and stratigraphy of the Koneprusy limestones (Koneprusy, Certovy schody Quarry, lower Devonian, Pragian stage)]
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom