Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Veporického
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)