Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Veporidov
Článek
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát