Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vertikálne
Článek
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu