Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vertikálnych
Článek
    Konsolidácia nestabilného územia pomocou vertikálnych drénov
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov