Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Verze
Monografie
    Anglická verze webu České geologické služby
    Česká verze webu České geologické služby
    "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Univerzální softwarové řešení komplexních formulářů ve webových aplikacích: "Javascript univerzální automatizovaný datový formulář verze 1.0"
    Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0
Článek
    Eurokód 8 - Mapa seismického ohrožení České republiky - Verze září 1996
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Reflect2 - semi-interaktivní nástroj pro heuristické zkoumání některých anomálií pozorovaných v seismogramech západočeských zemětřesení (představení verze 1)