Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ves
Článek
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    Anthropologische Auswertung der Menschlichen Skelette von Nova Ves.
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devínska Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
    Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
    Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves
    The "Double Least-squares" Method and its Applications in the Interpretation of the VES Curves
    The fossil Pheasant (Aves: Phasianidae) from the upper Miocene of Devínska Nová Ves (Slovakia)
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Kvartérní sedimenty na území listu Pohorská Ves 32-422 (32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves - Bonanza
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Simultaneous Interpretation of Several VES Curves
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia