Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Veselí
Monografie
    geologická mapa 23-33 Veselí nad Lužnicí
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 35-11 Veselí nad Moravou
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Veselí nad Lužnicí 23-33, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Veselí nad Lužnicí 23-33, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Veselí na Moravou, 35-11, 1 : 50 000
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
Článek
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Muscovite granite with topas (Homolka type) - an extreme d ifferential in the SW part of Moldanubian pluton central massif (22-23 Veselí n. Lužnicí)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)