Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vhodných
Monografie
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
Článek
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany