Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vibrace
Článek
    Mělká podzemní díla a vibrace
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo