Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vidnava
Monografie
    Vysvětlivky k ložiskové mapě nerostných surovin České republiky 1:25 000 list Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-222 Vidnava
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 14-222 Vidnava
Článek
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222)