Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vinice
Monografie
    Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
Článek
    Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita) in the Vinice Formation (Berounian Stage, Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Discovery of the fossiliferous Middle Berounian Vinice Formation at Cekov (Ordovician, western part of the Prague Basin)
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Moravské vinice na mapách
    Nobiliasaphus hyperion n.sp. (Trilobita, Pseudoasaphidae) from the Vinice Formation (Ordovician, Caradoc) of Bohemia
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Studium ichnostaveb na lokalitě Loděnice - Vinice (ordovik pražské pánve)
    Vinice near Jince