Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Virtuální
Monografie
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
Článek
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Seismicita Hornoslezské pánve a virtuální síť Geofyzikálního ústavu