Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vivianit
Článek
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Vivianit ze Zlatkova