Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vizualizaci
Monografie
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
Článek
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek