Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vlákna
Článek
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou