Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vladimíra
Monografie
    Semily. Sborník k osmdesátinám Vladimíra Prouzy
Článek
    85 let akademika Vladimíra Zoubka
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    In memoriam akademika Vladimíra Pokorného
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka
    K jubileu kvartérního geologa Vladimíra Šibravy
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K vos´midesjatiletiju akademika Vladimira Zoubka
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum Vladimíra Prouzy