Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vlhkost
Článek
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti