Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vnútorné
Článek
    Základné problémy stavby Západných Karpát z pohľadu geodynamického modelu a hlbinnej stavby. I. centrálné a vnútorné Karpaty