Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vnitrosudetská
Článek
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Nové fytopaleontologické sběry na haldě dolu Ignác v Markoušovicích (Karbon, vnitrosudetská pánev)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)