Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodárenských
Monografie
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
Článek
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží