Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodnej
Článek
    Abrázia po obvode vodnej nádrže Domaša v Nízkych Beskydách
    Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
    Dedičné vlastnosti základovej pôdy; pôsobiace zaťaženia a ich vplyv na posuny vodnej elektrárne na Váhu
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a j. Slobody v Demänovskej doline
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Vplyv vodnej nádrže Zeplínska Šírava na režim podzemných vod