Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vodohospodářské
Monografie
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
Článek
    Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice)
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Vodní nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
Seriál
    VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace
    VTEI Vodohospodářské technicko - ekonomické informace