Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vplyvu
Článek
    Experimentálna štúdia vplyvu sklonu nepriepustneho podložia na proces klesania hladiny vody v pórovitom prostredí
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
    Príspevok k určeniu vplyvu povrchových tokov na hladinový režim podzemných vôd
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Výskum vplyvu poľnohospodárskej výroby na akosť povrchových a podzemných vôd SSR