Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vrchy
Monografie
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné oblasti Žďárské vrchy
    Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy
    Žďárské vrchy
    Žďárské vrchy v čase a prostoru
Článek
    Achátové vrchy
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Bauxite exploring methods and their results in the Strážovské vrchy Mts., NW Slovakia
    Bio- and ecostratigraphical evaluation of paleozoic sediments from the area of the Zemplínske vrchy Mts.
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    CHKO Strážovské vrchy
    Chráněná krajinná oblast Pálava (Pavlovské vrchy)
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
    Composition and ecology of the "Pseudothurmanniafauna", lower Barremian of the Krížna-nappe in the Strážovské vrchy Mts.
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Findings of the organic sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
    Geological evolution and gravitational break-up process in the Pavlovské vrchy Hill (Extended abstract of the oral presentation with relevance to the region of the conference place)
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy
    Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    K-feldspars of the granitoid rocks from the Strážovské vrchy crystalline complex
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Landslides on the slopes of Pavlov hills (Pavlovske vrchy)
    Late Glacial and Holocene forests in the Žďárské vrchy Mts. (Czech Republic)
    The Late Paleozoic in the structure of Zemplínske vrchy Hills and some problems of its development (the Western Carpathians, Southern Part of the East Slovakian Basin)
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Najvyššie vrchy na planétach
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
    Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy - problémy a pokroky výzkumu
    Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti
    Scléractiniaire du Crétacé supérieur a Pavlovské vrchy en Moravie du Sud (Zone de Waschberg, bassin Ždánice-sous-silésien des Carpates externes, République tcheque)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Současné geomorfologické výzkumy v CHKO Žďárské vrchy
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Stratigraphie mitteltriasischer Kale in dem Noteil des Gebirges Strážovské vrchy and Hand von Conodonten (Westkarpaten)
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Strukturní interpretace vmístění svrchnokřídových sedimentů do svrchnojurských vápenců skalní stěny Martinka (Pavlovské vrchy)
    Studnické vrchy - Hradiště
    Šonovské vrchy
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    To the "Neocomian" biostratigraphy in the Krížna-nappe of the Strážovsjé vrchy mountains (north-western central Carpathians)
    Use of organic sediments of Velke Darko to study climatic changes during 15,000 years (Protected Landscape Zdarske vrchy, Czech Republic)
    Výskyt gyrolitu s laumontitom v horninách intruzívneho komplexu Banisko (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
    Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy)
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps
Seriál
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy