Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vulkanity
Monografie
    Vulkanity širšího okolí Turnova
Článek
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru
    Mezozoické vulkanity a mineralizace v oblasti řeky Džagirčaj, Ázerbájdžán
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    Neoproterozoické a svrchnokambrické vulkanity v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí
    Permotriasové vulkanity Barun-Burenu, Mongolsko
    Pochované vulkanity v Bátovskej kotline
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)