Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vydrice
Článek
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)