Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyhľadávania
Článek
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami