Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vymezování
Článek
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Metodika vymezování údolní nivy v GIS
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
    Vývoj vymezování jakosti a kvality stavebních výrobků