Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysočině
Monografie
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007. Suplementum 1. Archeologické výzkumy na Vysočině
Článek
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Vybrané kvartérní sesuvné události v Nikaragujské vysočině (střední Amerika)