Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysočina
Monografie
    Administrativní členění kraje Vysočina. 1 : 300 000
    Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
    Gravimetrická měření v oblasti geodynamické sítě Vysočina
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
    Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
    Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina
    Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
    Vysočina. Tematický atlas.
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina
Článek
    Guayanská vysočina
    Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
    Hydraulic Parametres of Fissured Aquifers of Českomoravská Vysočina Highland