Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysoce
Monografie
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
Článek
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Vznik sesuvu ve vysoce plastických jílech v Brně-Medlánkách