Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysokých
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
Článek
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Porovnanie geologickej stavby kryštalinika Vysokých Tatier a Strážovských vrchov
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Řešení stability vysokých svahů
    Speleologický výskum krasových javov obalovej jednotky severnej strany Vysokých Tatier
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Využití empirických přístupů k hodnocení stability vysokých zlomových svahů v krystaliniku
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování