Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysokej
Článek
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
Seriál
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej