Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysokorychlostního
Článek
    Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima
    Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
    Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Nucený rozpad vysokorychlostního modulovaného vodního paprsku
    Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
    Použití vysokorychlostního vodního paprsku při sanacích betonových konstrukcí
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu