Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vysokoteplotní
Monografie
    Vysokoteplotní úložiště elektrické energie (relevantní informace k projektu RESEN)
Článek
    Aplikace vysokoteplotní rtg-difraktometrie v cementářství
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech
    Vysokoteplotní rtg-difraktometrie jako nástroj vizualizace výpalu slínku a vápna
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa