Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyspělého
Článek
    Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN