Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vytěžení
Monografie
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Článek
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most