Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Využitelné
Článek
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy