Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vyvřelých
Článek
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad