Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzdělávání
Monografie
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
    Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace
    Fyzickogeografický sborník 1. Fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání
    Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků
    Sborník z celostátní konference 'Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém'
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
Článek
    Industrializace vzdělávání
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce