Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vzduchu
Monografie
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Délky letorostů vinné révy jako pomůcka pro rekonstrukci jarních teplot vzduchu v 18. století
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Křehké chování kompozitů s čedičovými vlákny po expozici v horkém vzduchu
    Možné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a globální teplotou vzduchu
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
    Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu
    Rekonstrukce jarních teplot vzduchu v 18. století na základě délky letorostů vinné révy
    Rekonstrukce průměrných teplot vzduchu v minulém tisíciletí
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
    Statistické vyhodnocení vlivu plynopropustnosti zemin na výsledné koncentrace radonu v půdním vzduchu
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravimetr Worden
    Výskyt extrémních hodnot teplot vzduchu v průběhu dvou století v pražském Klementinu
    Vysvětlení vlivu vnitřního tlaku vzduchu na konstantu gravimetru Worden
    Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo měasto za posledních 65 let